Skip to content

Samkeppnisstefna

SFF leggja ríka áherslu á heilbrigða samkeppni á grundvelli jafnræðis á öllum sviðum – SFF leggja sig fram um fylgni við samkeppnislög í starfsemi samtakanna

Samkeppnislög byggja á þeim grunni að virk samkeppni í viðskiptum stuðli að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins og hámarki velferð almennings. Samkeppni er þannig talin stuðla að lægra verði, auknum gæðum, betri þjónustu, nýsköpun í vörum og þjónustu og betur reknum og samkeppnishæfari fyrirtækjum. SFF styðja heilbrigða samkeppni í íslensku atvinnulífi neytendum til hagsbóta.

SFF vinna í samræmi við samkeppnistefnu í allri sinni starfsemi. 

SFF hafa uppfært samkeppnisstefnu sína sem hefur verið í gildi frá árinu 2016 sem og innri leiðbeiningar samtakanna um fylgni við samkeppnislög.

Í tilefni sáttar við Samkeppniseftirlitið frá 8. mars 2022 hafa samtökin sérstaklega uppfært innri reglur um þátttöku SFF í umræðu um verðlagsmál aðildarfyrirtækja sinna eða þjónustu, þannig að tryggt sé að farið sé að fyrirmælum Samkeppniseftirlitsins frá 2004 um takmarkanir á heimildum SFF hvað varðar opinbert fyrirsvar fyrir aðildarfélög sín. Ráðstafanirnar felast í skýrari innri reglum um þátttöku SFF í opinberri umræðu um verðlagningu og þjónustu aðildarfélaga, fræðslu og eftirfylgni.